top mobile website creator software download

Inscanning av bilder

Vi kan scanna in från dia, negativ och påsikt.
Glaslöst upp till 4x5" i format i en s k virtuell trumscanner. Övrigt upp till A3 format. 
Bilder levereras normalt som Tiff-fil i önskad storlek, AdobeRGB, retuscherade, dvs damm och repor bortagna.