Integritetspolicy

Vi arbetar fšr att sŠkerstŠlla en hšg nivŒ av dataskydd som vŠrnar om din personliga integritet vid anvŠndning av vŒr webbplats. Denna integritetspolicy fšrklarar dŠrfšr hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rŠttigheter och hur du kan gšra dem gŠllande. Vi strŠvar efter att du ska kŠnna dig trygg i vŒr behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frŒgor Šr du vŠlkommen att kontakta oss. VŒra kontaktuppgifter hittar du lŠngst ned pŒ denna sida.

Vem ansvarar fšr de personuppgifter vi samlar in?

Capca, org. nr 969612-6581, LundvŠgen 2, 703 76 …rebro, Šr personuppgiftsansvarig fšr de personuppgifter du lŠmnar till oss genom kšp och švrig kontakt med oss och ansvarar fšr behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi efterstrŠvar att dina personuppgifter i sŒ hšg grad som mšjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsomrŒdet (EES) och alla vŒra egna IT-system

Vad fšr slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss nŠr du gšr bestŠllningar pŒ vŒr webbplats, anmŠler dig till vŒrt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tŠvlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation och betalningsinformation. Vi kan ocksŒ komma att samla in vissa personuppgifter frŒn externa partners sŒsom adressuppgifter frŒn offentliga register och uppgifter om kreditvŠrdighet frŒn kreditvŠrderingsinstitut, banker eller kreditupplysningfšretag.

 

Hur anvŠnder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att anvŠnda dina personuppgifter fšr fšljande ŠndamŒl:

¥    Vid bearbetning av bestŠllningar och returer

¥    Vid sms-aviseringar om leveransstatus

¥    Vid kontakter angŒende eventuella problem med din leverans

¥    Vid korrespondens om frŒgor och švrig information

¥    Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, dŒ alltid med instruktioner om hur du kan avanmŠla dig ifrŒn vidare utskick 

¥    Vid analyser av kšpmšnster fšr att ge relevanta erbjudanden och information

¥    Vid bekrŠftelse av minimiŒlder som enligt lag gŠller fšr att fŒ handla online

¥    Vid utannonsering av vinnare i tŠvlingar som vi arrangerar

¥    Vid eventuella enkŠtutskick fšr att fšrbŠttra vŒra tjŠnster och erbjudanden.

¥    Vid arbete som fšrhindrar missbruk eller annan olŠmplig anvŠndning av vŒr hemsida

Vi sparar dina uppgifter sŒ lŠnge som det krŠvs fšr att uppfylla ovanstŒende ŠndamŒl eller sŒ lŠnge som vi enligt lag Šr skyldiga att gšra detta. DŠrefter raderas dina personuppgifter.

Vilka Šr dina rŠttigheter?

Du har rŠtt att nŠr som helst begŠra information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter Šr felaktiga, ofullstŠndiga eller irrelevanta, kan du begŠra att fŒ dem rŠttade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter dŒ det fšreligger ett lagstadgat krav pŒ lagring, som exempelvis bokfšringsregler, eller nŠr det finns andra legitima skŠl till varfšr uppgifterna mŒste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan nŠr som helst Œterkalla ditt samtycke till att lŒta oss anvŠnda uppgifterna fšr marknadsfšring genom att avanmŠla dig frŒn vŒrt nyhetsbrev. Du kan ocksŒ kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Fšr att vi ska kunna erbjuda ovannŠmnda tjŠnster och vŒra Œtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med fšretag som Šr s.k. personuppgiftsbitrŠden fšr oss. PersonuppgiftsbitrŠden behandlar informationen fšr vŒr rŠkning och enligt vŒra instruktioner och hjŠlper oss med IT-tjŠnster, betaltjŠnster, transporter och marknadsfšring. Detta sker endast fšr ŠndamŒl fšr vilka vi har samlat informationen och endast till fšretag som kan lŠmna tillrŠckliga garantier gŠllande sŠkerhet och sekretess fšr personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, sŠljer eller byter aldrig dina personuppgifter fšr marknadsfšringsŠndamŒl till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Fšr att dina personuppgifter som skickas till vŒr webbplats inte ska lŠsas av utomstŒende, krypteras all sŒdan information och skickas via en sŠker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) Šr en liten textfil som en webbplats sparar pŒ besškarens dator. Cookies anvŠnds pŒ mŒnga webbplatser fšr att ge en besškare tillgŒng till olika funktioner. Informationen i en cookie kan ocksŒ anvŠndas fšr att fšlja en anvŠndares surfande pŒ webbplatser som anvŠnder samma cookie.

MŒste jag tillŒta cookies?

Denna webbplats anvŠnder cookies fšr funktionalitet. Om du blockerar cookies kan vissa funktioner bete sig ovŠntat.

Hur anvŠnder vi cookies?

Denna webbplats anvŠnder cookies fšr att hantera artiklar och fšr vissa funktioner som endast ska visas en gŒng per besškare. Om du stŠnger din webblŠsare och senare kommer tillbaka till butiken sŒ sparas dina instŠllningar med hjŠlp av cookies. Vi anvŠnder Šven cookies fšr att kunna anpassa och gšra information och marknadsfšring sŒ relevant som mšjligt fšr dig.

VŒra cookies lagrar inte information fšr att identifiera dig.

Vi anvŠnder Šven cookies som statistikunderlag, till exempel fšr att se vilka artiklar samma besškare tittar pŒ fšr att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies

Vi anvŠnder Google Analytics och StatCounter som ocksŒ sŠtter cookies, detta fšr att fŒ en bild av hur vŒra besškare anvŠnder webbplatsen samt fšr vŒr marknadsfšring. Dessa cookies innehŒller inte heller identifierande information om vem du som besškaren Šr.

VŒra social media-kopplingar med AddThis fšr till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sŠtter ocksŒ cookies. Dessa cookies innehŒller inte heller identifierande information om vem du som besškaren Šr.

Personuppgiftsansvarig

Capca

Organisationsnummer: 969612-6581

LundvŠgen 2

703 76 …rebro

Sverige

 

Telefon: 019-227081

E-post: info@capca.se

Denna integritetspolicy uppdaterad: 2019-01-29.